Projectes

Nuka Comunicació porta la comunicació corporativa de Sirsa, una de les empreses líders en el sector de la neteja d’espais de concurrència pública.

A més defineix estratègies per donar valor a la tasca social de l’empresa i a les seves aportacions pel benestar de les persones.