Projectes

PABLO AND THE APPLEHEADS

Nuka Comunicació articula estratègies per donar una sortida comercial al grup barceloní Pablo and the Appleheads. L’agència estudia els àmbits en què es pot fer difusió dels llançaments discogràfics del grup i cerca esdeveniments on pugui actuar per mostrar la seva feina.

Una tasca dirigida a donar sortida a grups emergents allunyats dels circuits comercials i que suposen una alternativa als fluxos de mercat.