Projectes

Fundació Talent

El febrer de 2021 s’iniciava un projecte, la Fundació Talent, per impulsar i accelerar les iniciatives de talent de Catalunya i donar-los la visibilitat necessària. Nuka Comunicació s’ha integrat a l’equip de comunicació d’aquest projecte amb l’objectiu d’assolir la projecció i difusió necessàries per convertir la Fundació en un referent de les iniciatives centrades en la innovació, la recerca, la cultura i l’emprenedoria.

L’agència s’encarrega del llançament d’un canal de comunicació de la Fundació, Catalonia Talent, i de planificar les accions comunicatives, internes i externes, per tal d’assolir els objectius de difusió entre tots els actors que hi juguen un paper en el projecte, en els mitjans de comunicació i les xarxes socials.