Projectes

FEDAIA

Des del febrer de 2021, Nuka Comunicació passa a dirigir l’estratègia de comunicació de la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Catalunya. Dissenyem el pla de comunicació, tan interna com externa, i col·laborem amb el community manager de l’organització per elaborar els missatges a les xarxes socials.

L’agència s’encarrega de donar una nova dimensió a la comunicació de la Federació amb una nova web, un impuls a la interlocució amb els mitjans de comunicació i als instruments de comunicació interna. L’objectiu és que la FEDAIA es converteixi en actor principal en el debat públic pel que fa als drets de la infància i l’adolescència, i esdevingui un actor amb incidència en les polítiques públiques.