About This Project

Nuka Comunicació assessora i dissenya estratègies de comunicació per la promotora Sunmusic.
L’agència fa difusió dels projectes en els quals intervé la productora i defineix plans de comunicació i esdeveniments de rellevància. També elabora els informes.