Què fem?

FEM COMUNICACIÓ

Busquem que la comunicació tingui incidència en una transformació social i política desitjable.

Dotem els missatges periodístics de la seva funció principal, donem a la ciutadania els elements
de coneixement necessaris per que pugui tenir un judici suficient i elegir el seu destí.

01. AGENDA

Assistència estratègica i de coordinació a institucions, organitzacions, entitats i associacions per introduir les seves iniciatives a l’agenda dels mitjans de comunicació.

02. DENÚNCIES

Gestió de les denúncies socials de particulars o col·lectius extrapolables a qualsevol ciutadà perquè tinguin visualització i presència als mitjans de comunicació i a les xarxes socials.

03. XARXES

Creació de xarxes de comunicació per a comunitats que necessitin compartir informacions de servei i missatges d’utilitat pública en situacions de risc o conflicte.

04. ESTRATÈGIES

Creació d’estratègies de comunicació per arribar al màxim de mitjans de comunicació en la conscienciació de problemes o fenòmens que es considerin d’interès general.

05. AULA VIRTUAL

Creació d’un espai compartit perquè els investigadors i professors universitaris puguin publicar els seus articles de recerca i interactuar per millorar sinèrgies.

06. AUDIOVISUALS

Producció integral de productes audiovisuals per a organitzacions que tinguin interès en fer difusió d’idees i projectes que puguin tenir sortida en mitjans de comunicació o transmèdia.

07. INVESTIGACIÓ

Contribuir amb mitjans materials i humans a treballs d’investigació periodística complexes de caire social, econòmic, polític o de recerca històrica per garantir la seva difusió.

08. SOCIAL

Planificació, assessorament i producció de productes audiovisuals sobre continguts socials que vulguin tenir una sortida més o menys àmplia.

09. DIFUSIÓ

Donar sortida a investigacions fetes per periodistes que en el seu propi mitjà, pels motius que sigui, no poden difondre.

10. ESDEVENIMENTS

Preparació, producció i guió d’esdeveniments que puguin ajudar a donar difusió a projectes socials i culturals.

FEM MEDIACIÓ

Donem assistència, assessorament, suport i producció als mitjans internacionals
que tinguin interès en esdeveniments i informacions relacionades amb Catalunya.