A qui ens adrecem?

Entitats

A institucions públiques i privades, ong’s, fundacions, associacions, entitats i col·lectius que tinguin interès en difondre les seves iniciatives o denúncies.

Col·lectius

A col·lectius més o menys organitzats que busquen crear marcs comunicatius propis perquè les seves informacions tinguin la màxima difusió.

Mitjans

A mitjans de comunicació que necessitin externalitzar la producció d’alguns continguts per poder-los produir sense interferir en la seva feina diària.

Internacional

A mitjans de comunicació i agències de comunicació internacionals que necessitin suport logístic i de producció per fer les seves cobertures a Catalunya.

Particulars

A particulars que no trobin com fer arribar les seves queixes o suggeriments als mitjans de comunicació per procurar-los l’adequada intermediació.