L’AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ AMB COMPROMÍS SOCIAL

Compromís

Nuka Comunicació és una agència de comunicació especialitzada en donar difusió de projectes compromesos amb els drets humans, la justícia social, el benestar i la cultura, que centra el seu servei en la recuperació de la tasca social del periodisme. Es tracta que a Catalunya hi hagi un instrument a l’abast d’entitats, associacions, institucions, universitats i mitjans de comunicació que creguin en la comunicació com un sistema eficaç per una realitat més equitativa, justa i socialment sostenible.

Objectius

Els objectius principals de Nuka Comunicació són les entitats que ajuden els més vulnerables, les associacions i col·lectius que s’ocupen de reclamar millores en la qualitat de vida de les persones, els organismes que contribueixen a aplicar polítiques medio-ambientals, les comunitats dedicades a reivindicar millores socials per a tota la ciutadania, les investigacions universitàries que enriqueixen el nostre coneixement i les iniciatives culturals que amplien els nostres punts de vista i donen visibilitat a la creació.

Criteri

Nuka Comunicació és un nou actor en la comunicació que intenta cobrir un forat força desatès pels principals organismes mediàtics i comunicatius del país, que fuig de la institucionalització del discurs i intenta generar noves perspectives perquè la ciutadania tingui més elements de judici sobre la societat en què viu. Ens oferim a totes aquelles entitats, organismes, col·lectius i persones que comparteixin aquests valors i vulguin fer-ne difusió perquè arribin al màxim de destinataris possibles.